Preskúmajte všetky služby z energetického sektora, ktoré ponúka platforma ENERGY-HUB

Rozvoj české komunitní energetiky bude podmíněn kvalitou nastavené finanční podpory

29. 10. 2020
10:00
frankbold.org Eliška Beranová

V České republice vzniká nový energetický zákon, který má umožnit komunitní výrobu elektrické energie na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí i obcí prostřednictvím takzvaných energetických společenství. Pouhé zavedení nového právního institutu však k rozvoji komunitní energetiky nepovede. Případové studie ze zahraničí ukazují, že jedním ze základních hnacích motorů rozvoje komunitní energetiky je vhodně nastavená finanční podpora. Co se osvědčilo a na co si naopak dát pozor? 

# elektrina
# TZ
# stratégia

V České republice vzniká nový energetický zákon, který má umožnit komunitní výrobu elektrické energie na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí i obcí prostřednictvím takzvaných energetických společenství. Pouhé zavedení nového právního institutu však k rozvoji komunitní energetiky nepovede. Případové studie ze zahraničí ukazují, že jedním ze základních hnacích motorů rozvoje komunitní energetiky je vhodně nastavená finanční podpora. Co se osvědčilo a na co si naopak dát pozor? 

Finanční podpora komunitní energetiky v Německu

Německo je jedním z průkopníků komunitní energetiky v Evropě. Energetické komunity zde začaly vznikat již na počátku 80. let 20. století jako alternativa k centralizované fosilní a jaderné energetice. Roku 2012 vlastnily energetické komunity v Německu polovinu všech instalovaných kapacit obnovitelných zdrojů energie

Hlavním důvodem masivního rozvoje komunitní energetiky je propracovaný systém finanční podpory upravený v zákoně o obnovitelných zdrojích energie (Erneuerbare-EnergienGesetz – EEG). Základem finanční podpory byl do roku 2014 systém výkupních cen (feed-in tariff), jehož výhody spočívají v následujícím:

 • Investiční jistota: Za každou kWh elektřiny z OZE dodanou do sítě byla výrobci vyplácena stabilní a časově garantovaná částka, obvykle po dobu 20 let. 
 • Postupně klesající podpora: Vyplácena podpora měla postupně klesající tendenci, aby byli výrobci motivováni k inovacím a investicím do nákladově efektivnějších technologií. 
 • Žádná zátěž pro státní rozpočet: Systém podpory byl financován prostřednictvím příplatku (EEG Umlage) k účtům za elektřinu za každou spotřebovanou kWh. Byl založen na principu „znečišťovatel platí“, tedy čím více kWh někdo spotřebuje, tím více zaplatí za negativní externality spojené s výrobou elektřiny. 

V letech 2014 - 2017 byl systém výkupních cen z velké části nahrazen aukcemi. Německo tak reagovalo na Sdělení Evropské komise - Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020, které poskytování finanční podpory přizpůsobuje tržním principům. Například pro solární elektrárny o výkonu větším než 750 kW v Německu nově vznikla povinnost soutěžit o finanční podporu s ostatními výrobci, přičemž nárok na podporu získá ten, kdo za dodanou kWh do sítě nabídne nejnižší cenu. Na rozdíl od systému výkupních cen, který měří všem stejným metrem, tedy systém aukcí poskytuje výhodu především větších výrobnám OZE, které si z důvodu úspory z rozsahu mohou dovolit nabídnout v aukci své služby za nižší ceny než malé komunitní výrobny. 

Tato změna se negativně podepsala na rozvoji německé komunitní energetiky. Zatímco roku 2013 v Německu vzniklo 129 nových energetických komunit, v letech 2014 a 2015 množství nově založených komunit kleslo na 54 a 40 a v  letech 2018 a 2019 na pouhých 14 komunit ročně. Roku 2012 tvořily finanční prostředky energetických komunit 36 % ročních investic do obnovitelných zdrojů energie v zemi. Roku 2016 tyto roční investice klesly na pouhých 15 %. Tento trend nelze přičítat přesycení trhu, protože obecně se energetika z OZE v Německu rozvíjela. Příčinnou souvislost mezi zavedením aukcí a úbytkem komunitních projektů potvrzuje ve svém šetření například Evropská komise i řada akademiků. 

Nový systém finanční podpory v Německu tedy hraje do karet spíš větším energetickým společnostem, zatímco rozvoji energetických komunit příliš neprospívá. Jedním z řešení problému může být vytvoření zvláštní kategorie aukcí pro malé komunitní projekty, o jejichž zavedení zákonodárci v Německu sice diskutovali, avšak do zákona o obnovitelných zdrojích energie se tyto myšlenky dosud nepromítly. 

Jak bude vypadat finanční podpora komunitní energetiky v České republice?

V současnou chvíli míří do prvního čtení v Poslanecké sněmovně novela zákona č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Tato novela upravuje systém podpory obnovitelných zdrojů energie pouze obecně. Přímo podporou komunitní energetiky by se měla zabývat až další novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která však dosud nemá ani podobu věcného záměru. Nicméně již z nyní projednávané novely vyplývá několik zásadních bariér pro rozvoj komunitní energetiky:

 • Novela nepočítá s finanční podporou pro solární elektrárny, přestože se jedná o nejdostupnější OZE v České republice, které budou v komunitní energetice nejvíce využívány. 
 • Finanční podpora má být stanovena vládním nařízením na dobu 3 let. Na rozdíl od podpory v Německu, která byla garantována na 20 let, tedy není pro komunitní projekty poskytnuta dostatečná investiční jistota. 
 • Výrobny nad 1 MW (u větrných elektráren s výkonem nad 6 MW nebo 6 jednotek) budou o podporu soutěžit v aukci. V novele není zmiňována žádná zvláštní kategorie podpory pro komunitní projekty. Hrozí tedy stejné riziko jako v Německu.

Modernizační fond jako příležitost pro komunitní energetiku? 

MŽP zároveň připravuje pravidla pro rozdělování peněz z Modernizačního fondu. Jedná se celkem o 120-150 mld. Kč, které by měly sloužit k transformaci energetiky. Část z nich by měla být určena právě na podporu komunitní energetiky. Na rozdíl od výše zmiňované provozní podpory se jedná o jednorázovou investiční podporu, která může být s provozní podporou kombinována. Podporu na jednotlivé projekty bude možné čerpat již od roku 2021. Zatím však nejsou známy bližší podmínky poskytnutí podpory ani administrativní náročnost čerpání těchto prostředků. Je proto otázkou, zda na ně energetická společenství skutečně dosáhnou, nebo stejně jako u aukcí ustoupí do stínu větších výrobců.


Zdroje a odkazy:

 • Roberts, F Bodman and R Rybski: Community Power: Model Legal Frameworks for Citizen-Owned Renewable Energy, ClientEarth 2014, str. 34.
 • Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) (2013). Ownership of Renewables in 2012.
 • Německý zákon o podporovaných zdrojích energie ze dne 1. srpna 2014, § 2 odst. 5, dostupné online: https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/eeg_2014_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=4  a později zákon o o podporovaných zdrojích energie ze dne 13. října 2016, § 22 odst. 2, dostupné online: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s2258.pdf%27%5D__1600698175146  
 •  Podrobněji viz Sdělení Evropské komise - Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020, čl. 124 - 130.
 • Roberts, J. Power to the people? Implications of the Clean Energy Package for the role of community ownership in Europe’s energy transition. RECIEL. 2020; 29: 232– 244. https://doi.org/10.1111/reel.12346
 •  Srov. https://www.energy-charts.de/energy_pie.htm?year=2020 
 •  Evropská komise: Impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (Staff Working Document) SWD(2016) 418 final, 30 November 2016, 32. Dostupné online: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_impact_assessment_part1_v4_418.pdf 
 •  Ibid pozn. pod čarou č. 6 a A Wierling et al,: Statistical Evidence on the Role of Energy Cooperatives for the Energy Transition’ (2018) 10 Sustainability 3339, 3.
 •  Ibid. pozn. pod čarou č. 6
 •  Krčová, Martina, členka Rady ERÚ: Proč je nutné podporovat a rozvíjet obecní energetiku, prezentace na diskusním semináři k novele zákona o POZE, PSP ČR, ze dne 8. 9. 2020
 • § 4 zákona projednávané novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
 • § 3 odst. 4 projednávané novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. 
 • § 4 zákona projednávané novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

súvisiace články

EDF odstaví britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point B v roce 2022

23. 11. 2020
21:00
oEnergetice.cz

Provoz jaderné elektrárny Hinkley Point B ve Spojeném království bude ukončen nejpozději v roce 2022, po 45 letech provozu. Původní životnost elektrárny zprovozněné v roce 1976 byla 30 let, po roce 2000 však byla prodloužena až do roku 2023. Hinkley…

# jadro
# elektrina
# stratégia

Na německých silnicích by do roku 2030 mohlo být až 15 milionů elektromobilů. Nereálné, tvrdí jiná studie

23. 11. 2020
21:00
oEnergetice.cz

Nová studie publikovaná ministerstvem dopravy Německa odhaduje, že do roku 2030 by mohlo na německých silnicích být až 15 milionů…

# paliva
# automotive
# elektrina
# doprava

SEPS vyplatí finančné náhrady vlastníkom pozemkov, na ktorých stavia

23. 11. 2020
20:00
energie-portal.sk

Stavajú na vašom pozemku elektroenergetické stavby, napríklad elektrické vedenie? Môžete požiadať o jednorazovú náhradu.

# elektrina
# trhy
# infraštruktúra
# investície

Německé plynové elektrárny jsou díky nízkým cenám plynu nasazovány pro pokrytí základního zatížení

23. 11. 2020
20:00
oEnergetice.cz

Německé plynové elektrárny budou i nadále, až do období vánočních svátků, provozovány pro pokrytí základního zatížení. Důvodem…

# plyn
# elektrina
# ceny
# trhy
# stratégia

INFORMACE Z JE TEMELÍN 226 / 2020

23. 11. 2020
13:31
ČEZ

První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

# jadro
# elektrina
# TZ

PŘEKOMPENZACE V ČR A SR – bude se vracet podpora?

24. 11. 2020 13:00 - 15:00
on-line
Virtuální kulatý stůl na téma Překompenzace v ČR a SR.

5. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii

24. 11. 2020 09:00 - 17:00
on-line
Největší tradiční akce pro podnikové ekology. Nabitý program, nové odpadové zákony, živý on-line přenos.

Česko-slovenské energetické fórum - přesun na 2021

24. 11. 2020 14:00 - 25. 11. 2020 15:00
Hotel NH Collection, Olomouc
Přesunuto na 2021. Uhlíková neutralita: pouze jedna z mnoha změn ovlivňujících současnou energetiku.

Komoditní data

23.11.2020
€/MWh okte
Base
51.2375
42.5673 %
Peak
62.0617
52.084 %
Offpeak
40.4133
30.0684 %
23.11.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
22.11.2020
€/MWh ote
Base
35.2504
-12.0645 %
Peak
38.695
-10.4869 %
Offpeak
31.8058
-13.9103 %

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

54263
Počet publikovaných noviniek
1758
Počet publikovaných akcií
562
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika